Één oplossing, drie fases

Eenvoudig 100% chemievrij en circulair koelen in drie stappen.
Hoe dat werkt leggen we u graag uit.

BEKIJK DE OPLOSSING

1. Voor
filtratie

2. Koelwater
behandeling

3. Recovery &
support

REDUCE

1.Voor
filtratie

Om koelwater zo circulair mogelijk in te zetten moeten we naar andere waterstromen kijken dan drinkwater.

Lees verder
REUSE

2.Koelwater
behandeling

Onze hoogwaardige IVG-CT koelwateroplossing maakt het voor u als waterverbruiker eenvoudig om 100% chemievrij en circulair te koelen.

Lees verder
RECYCLE

3.Recovery &
support

Afval bestaat niet. Daarom willen we zoveel mogelijk hergebruiken. Zo ook het spuiwater. Door water grondig te filteren kunnen we minimaal 85% terugwinnen, waar we dit voorheen als afval beschouwden.

Lees verder